• home
  • contact

Publication

> Publication > international

 
Dynamic rhenium dopant boosts ruthenium oxide for durable oxygen evolution
Year of publication 2023
Title of paper Dynamic rhenium dopant boosts ruthenium oxide for durable oxygen evolution
Author Huanyu Jin, Xinyan Liu, Pengfei An, Cheng Tang, Huimin Yu, Qinghua Zhang, Hong-Jie Peng, LinGu, Yao Zheng, Taeseup Song, Kenneth Davey, Ungyu Paik, Juncai Dong & Shi-Zhang Qiao
Publication in journal Nature Communications
Status of publication submitted
파일
   Dynamic rhenium dopant boosts ruthenium.pdf (2.9M) [21] DATE : 2023-02-03 10:56:06